IMG_0120_01_01
Tella Soini

Avain työttömyyden kitkemiseen

Blogikirjoitus

Työttömyys on aihe, josta käydään koko ajan tiukkaa debattia. Tämä on myös yksi Suomen merkittävimmistä ongelmista, jonka jokainen meistä tiedostaa. Asialle on tehtävä jotain. Viimeaikoina on mietitty paljon sitä, miten saadaan työttömät aktivoitua, mutta työttömyyden nujertamiseksi on tehtävä muutakin. Työmarkkinoita on uudistettava.

Ongelma työmarkkinajärjestelmässämme on joustamattomat työehtosopimukset ja niiden yleissitovuus. Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että järjestäytymättömän työnantajan alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden vähimmäistyöehdot ovat turvattuna. Tietenkin on tärkeää, että työntekijöiden oikeudet turvataan, mutta Suomessa työlainsäädäntö turvaa nämä ilman työehtosopimuksiakin. Päinvastoin yleissitovuus on vain este työllistymisen kannalta, sillä tämä laajan sopimuksen käytäntö on osoittautunut vaikeaksi soveltaa eri aloille. Sen takia pitäisi tilalle ottaa paikallinen sopiminen ja antaa yrityksen itse asettaa palkkatasonsa, jotta työntekijöiden rekrytointi ei estyisi valtion saneleman vähimmäispalkan takia.

On päivänselvää, että jokaisen meistä tulee ansaita oman työ- ja toimintakyvyn mukaista palkkaa ja yleissitovuuden turvaama palkka voi joskus olla liian suuri korvaus tehdystä työstä. Tämä ei tarkoita sitä, että palkat putoavat liian alhaisiksi, sillä yleissitovuuden poisto loisi yritysten välille vain tervettä kilpailua työntekijöistä, samalla tarjoten työntekijöille paremmat mahdollisuudet palkkakehitykseen.

Emme voi alentaa työttömyyttä, jos emme tee työmarkkinoille rakenteellisia muutoksia. Siksi yleissitovuus pitäisi poistaa, koska se on keino parantaa työmarkkinoiden toimivuutta ja ennen kaikkea Suomen kilpailukykyä sekä taloutta.

Tella Soini,
Helsingin Kansalliset Nuoret

Ota kantaa